1. Základní ustanovení

Uživatel stránek www.aukly.cz (dále jen "Stránky") bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je poskytování technického řešení (online aplikace) pro licitování o ceně nemovitosti. Provozovatelem Stránek je společnost Vario Solutions s.r.o., se sídlem J. Mahena 1910, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 017 34 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56086 (dále jen "Provozovatel").

Provozovatel Stránek nenese žádnou odpovědnost za úkony spojené s prodejem či koupí nemovitosti, pouze poskytuje technické řešení.

Uživatel Stránek dále bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Aukce na Stránkách není dražbou ve smyslu zákona o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a tudíž při vítězství v aukci nedochází k přechodu vlastnického práva. Účastníkům aukce nevznikají žádná práva k předmětné nemovitosti.
  • Provozovatel Stránek není další stranou při prodeji či koupi nemovitosti a nenese žádnou odpovědnost za jednání makléře a prodávajícího (majitele nemovitosti).
  • Odesláním registračního formuláře uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři na stránkách www.aukly.cz, a to Provozovatelem stránek.
  • Odesláním registračního formuláře dále uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, a to zejména se zasíláním nabídek nemovitostí či informací o probíhajících aukcích a s předáním kontaktních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) realitnímu makléři. Uživatel je oprávněn v tomto článku uvedený souhlas kdykoli písemně odvolat.
  • Odesláním registračního formuláře uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2. Pojmy

Účastník aukce (zkráceně účastník nebo zájemce) – je každý potenciální kupující, který vyplní a odešle registrační formulář na Stránkách. Provozovatel, prodávající ani makléř nemohou být účastníky aukce, tudíž ani nemohou podávat žádné nabídky.

Prodávající - je majitel nemovitosti, která je prodávána prostřednictvím Aukly.

Realitní makléř (zkráceně "makléř") - osoba, která zprostředkovává prodej nemovitosti. Makléř je najatý prodávajícím, nikoliv Provozovatelem. Provozovatel za jednání makléře není odpovědný.

Volná aukce (zkráceně "aukce") – proces licitování o ceně nemovitosti, kdy zájemci o její koupi udávají částku, za kterou jsou ochotni danou nemovitost koupit. V průběhu celé aukce mohou jednotliví účastníci podávat neomezený počet nabídek. Provozovatel do aukce nezasahuje. Účastníkům volné aukce nevznikají žádná práva k předmětné nemovitosti.

Začátek aukce – je stanoven Provozovatelem. Aukce vždy začíná před zahájením prohlídek nemovitosti, aby se všichni účastníci mohli do aukce neprodleně zapojit.

Konec aukce – je stanoven Provozovatelem. Konec aukce je určen odpočtem, který je u každého inzerátu nemovitosti. Po konci aukce již není možné podávat nabídky k dané nemovitosti.

Nabídka – podaná cena, za kterou je kupující ochoten nemovitost koupit. Nabídku je možné opakovaně navyšovat.

Vítěz aukce – je takový účastník aukce, který se umístí na prvním místě ve finálním reportu o výsledku aukce.

Finální report o výsledku aukce (zkráceně "report") – je vyhotoven Provozovatelem a získá jej makléř po ukončení aukce. Report obsahuje pořadí jednotlivých účastníků, podané nabídky a kontaktní údaje účastníků (jméno, příjmení, email, telefonní číslo).

Vyvolávací cena - nejnižší možná cena, za kterou je prodávající ochoten danou nemovitost prodat.

3. Průběh volné aukce na Aukly.cz

Jakmile je nemovitost přidána do systému na Stránkách, je určen začátek a konec aukce. Začátek je vždy stanoven ještě před prohlídkami nemovitosti, aby každý z účastníků mohl bezprostředně reagovat. Konec aukce je pak označován odpočtem, který je u každého inzerátu nemovitosti.

Při prohlídkách nemovitosti každý kupující získá unikátní kód, jehož prostřednictvím se do aukce přihlásí. Následně kupující vyplní krátký registrační formulář (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon) a podá první nabídku. Ostatní kupující taktéž podávají své nabídky, přičemž každý může sledovat, zda je jeho nabídka v dané době nejvyšší či jak vysoká je aktuální nejvyšší podaná nabídka. V průběhu aukce mohou účastníci podat neomezené množství nabídek, avšak nabídka následující musí být vždy vyšší než nabídka předchozí. Podávat nabídky mohou všichni účastníci až do konce aukce. Zároveň doporučujeme, aby účastníci aukce s podáním finální nabídky nečekali až na poslední chvíli, aby k nám podané nabídky dorazily ještě před ukončením aukce. Čas odeslání nabídky v internetovém prohlížeči zcela neodpovídá času uložení nabídky do databáze Aukly, který je rozhodný pro vyhodnocení aukce (např. internetové připojení může být důvodem ke zpoždění při uložení nabídky).

Po ukončení aukce získá realitní makléř finální report o výsledku aukce s pořadím účastníků, informací o podaných nabídkách a kontaktními údaji účastníků (jméno, příjmení, email, telefon). Makléř následně kontaktuje vítěze aukce s nabídkou podpisu rezervační smlouvy. Pokud vítěz rezervační smlouvu nepodepíše, obrátí se makléř na dalšího účastníka v pořadí. Pokud ani ten rezervační smlouvu nepodepíše, obrátí se makléř na dalšího účastníka v pořadí atp., takže má smysl se aukce účastnit i v případě, kdy je aktuální nejvyšší podaná nabídka vyšší než finanční strop účastníka.

Ve výjimečných situacích může Provozovatel do aukce zasáhnout, a to např. při žádosti účastníka o odstoupení z aukce, vykázání účastníka z aukce, odstranění omylem podané nabídky atp. Ve většině případů nebudou účastníci aukce zásahem Provozovatele ovlivněni.

4. Ochrana soukromí

Účastníci aukce nemají přístup k žádným osobním údajům o ostatních účastnících. V průběhu aukce sice účastníci znají aktuálně nejvyšší podanou nabídku, která je však anonymizovaná. Seznam účastníků aukce je k dispozici pouze Provozovateli a makléři, který danou nemovitost prodává.

Ochrana osobních údajů účastníků, kteří jsou fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Odstoupení z aukce

Vzhledem k tomu, že se jedná o volnou aukci, nehrozí při odstoupení žádné finanční sankce. Při odstoupení z aukce oznámí účastník aukce tuto skutečnost co nejdříve Provozovateli, a to na email info@aukly.cz. Účastník bude následně z dané aukce odstraněn, aby jeho případná nabídka nevstupovala do průběhu aukce.

6. Vykázání z aukce

Bude-li nějaký účastník jednat tak, že by poškozoval či mohl poškodit průběh aukce (např. podávání nesmyslně vysokých nabídek), bude kontaktován Provozovatelem s žádostí o vysvětlení takového chování. Pokud účastník nepodá přesvědčivé vysvětlení či bude ve svém jednání nadále pokračovat, bude z aukce vykázán. V extrémních případech mu bude odepřena účast i v dalších aukcích na portálu Aukly.

7. Ukončení aukce

Konec aukce je určen odpočtem u každého inzerátu. Po ukončení aukce již není možné podávat další nabídky. Provozovatel vytvoří finální report o výsledku aukce, který bude obsahovat pořadí jednotlivých účastníků, podané nabídky a kontaktní údaje účastníků (jméno, příjmení, email, telefonní číslo). Po ukončení aukce již není Aukly součástí prodejního procesu. Prodej nemovitosti nadále probíhá pouze za účasti kupujícího a prodejce, případně jejich zástupců (např. realitního makléře, advokáta či jiné zplnomocněné osoby).

8. Pořadí účastníků

Pořadí účastníků aukce určují dva faktory, a to výše podané nabídky a čas podání nabídky. Účastník, který podal nabídku vyšší, se vždy umístí před účastníkem, který podal nabídku nižší. Pokud by dva a více účastníků podali nabídky ve stejné výši, rozhoduje časový faktor, kdy dříve podaná nabídka se umístí před nabídkou podanou později.

V Praze dne 6. 9. 2016