1. Jak se liší aukce na Aukly od jiných aukcí?

Aukce nemovitostí na Aukly není aukcí ve smyslu zákona o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a tudíž při vítězství v aukci nedochází k přechodu vlastnického práva. Účastník aukce ani nemusí skládat dražební jistotu. Na Aukly používáme tzv. volnou aukci, kde jednotliví účastníci udávají částky (nabídky), za které by danou nemovitost koupili. Vítěz aukce má přednostní právo na podpis rezervační smlouvy pro danou nemovitost. Pokud tohoto práva nevyužije, přechází toto právo na účastníka s druhou nejvyšší nabídkou, a to za cenu, kterou sám nabídl.

2. Jaké jsou hlavní výhody Aukly?

Prostřednictvím systému Aukly se již nestane, že vám nějaká nemovitost uteče jen kvůli tomu, že jste na prohlídku bytu přišli později než někdo jiný. Všichni zájemci o nemovitost si ji mohou v klidu prohlédnout, vše rozmyslet a až z pohodlí domova mohou zadat cenu, za kterou by byli ochotni danou nemovitost koupit. Aukce vždy probíhá alespoň dva týdny, takže vždy je dostatek času si domluvit prohlídku nemovitosti a podávat své nabídky, které je možné v průběhu navyšovat. Díky Aukly tak nemovitost získá ten, který má o ni největší zájem, resp. zájemce, který nabídl nejvyšší cenu. Díky Aukly jsou nemovitosti prodávány za skutečně tržní ceny.

3. Jak probíhá prodej nemovitosti na Aukly?

Zájemci o nemovitost absolvují klasické prohlídky s realitním makléřem. Zásadním rozdílem ale je, že při prohlídce není známa konečná prodejní cena. Kromě veškerých informací o prodávané nemovitosti a průběhu aukce předá také makléř zájemcům o koupi kartičku s unikátním kódem, díky kterému se přihlásí do systému Aukly. Po přihlášení zájemce uvidí detaily nemovitosti, vyplní kontaktní údaje a zadá svoji první nabídku. V průběhu aukce každý účastník vidí, zda je jeho nabídka nejvyšší či jaká je aktuální nejvyšší nabídnutá cena a pochopitelně může svoji nabídku navyšovat, aby se stala tou nejvyšší. Všichni účastníci aukce jsou dále v jejím průběhu upozorňováni emailem, že se blíží její konec, aby případně mohli navýšit své nabídky. Zároveň je u každé aukce odpočet, aby bylo zcela jasné, kdy nastává její konec. Jakmile aukce skončí, je její vítěz kontaktován realitním makléřem, který celý prodej zprostředkovává. Ten se zájemcem podepíše rezervační smlouvu a následně jej provede celým procesem spojeným s koupí nemovitosti. Pokud vítěz rezervační smlouvu nepodepíše, bude kontaktován účastník, který podal druhou nejvyšší nabídku apod.

4. Aktuální nejvyšší nabídka je příliš vysoká, má ještě smysl, abych se akce účastnil/a?

Rozhodně ano. Může nastat situace, kdy vítěz aukce nakonec rezervační smlouvu nepodepíše (např. vyskytnou se nečekané problémy s financováním), takže budou kontaktováni další účastníci aukce, kteří podali nižší nabídky.

5. Je používání Aukly bezpečné?

Ano. Do systému Aukly nezadáváte žádné platební informace. Pouze při registraci zadáváte vaše jméno, email a telefon. Tyto informace jsou pak ostatním účastníkům aukce skryty. Samotný prodej nemovitosti pak probíhá tradičním způsobem za pomoci ověřených realitních makléřů, takže se není čeho obávat. Účastníci aukce nemají o ostatních účastnících žádné informace. Není jim znám ani celkový počet zájemců či žádné jejich osobní informace. Zveřejňováno není ani jméno vítěze aukce. Účastníci vždy pouze znají nejvyšší podanou nabídku.

6. Proč nemůžu snižovat svoji nabídnutou cenu?

Stejně jako u běžné aukce, i na Aukly není možné jednou podanou nabídku snižovat. Je to zejména z toho důvodu, že by někteří účastníci mohli snižování ceny využívat k určitému taktizování, které by mohlo mít negativní dopad na průběh celé aukce.

7. Proč nemohu podat nabídku, která se rovná aktuálně nejvyšší nabízené ceně?

Pokud by byly podány dvě stejné nabídky, bylo by nutné mezi nimi rozhodnout. Jako logické kritérium se jeví čas podání nabídky, resp. účastník, který by podal nabídku dřív, by byl vítězem aukce. Jinými slovy, do prodeje nemovitosti by opět vstoupilo časové hledisko, kterému se v Aukly snažíme vyhnout, neboť nákup nemovitosti by neměl být na tomto aspektu závislý.

8. Co můžu dělat, když jsem omylem zadal/a jinou nabídku?

Pokud byla zadána omylem nabídka nižší, než jste zamýšleli, nic se neděje. V systému Aukly je možné podávat neomezené množství nabídek, takže prostě podáte další nabídku, která bude odpovídat již správné částce. Pokud byste ale podali omylem nabídku vyšší, než jste původně zamýšleli, napište nám na . My vaši poslední nabídku zneplatníme, takže budete moci podat novou nabídku se správnou částkou.

9. Co se stane, když vítěz aukce nepodepíše rezervační smlouvu?

V takovém případě bude kontaktován zájemce, který podal druhou nejvyšší nabídku. Pokud by nastala situace, kdy by dva a více účastníků podalo nabídku ve stejné výši, bude nejdříve kontaktován ten účastník, který ji podal nejdříve. Původnímu vítězi aukce, který rezervační smlouvu odmítl podepsat, žádný finanční postih nehrozí.

10. Co mám dělat, když se již nechci účastnit aukce?

Pokud již nebudete mít o koupi nemovitosti zájem, napište nám na a my vaše nabídky z aukce odstraníme. Pokud Vás ale pouze odrazuje vysoká aktuální cena, doporučujeme v aukci setrvat. Je možné, že účastník s nejvyšší nabídkou nakonec rezervační smlouvu nepodepíše, takže právo na podepsání rezervační smlouvy přejde na účastníka s nižší nabídkou, kterým můžete být vy.